Camps d’especificació

Tecnologies clau de fusió

Les activitats es divideixen en tres projectes

Projecte 1. El modelatge total d’un reactor de fusió

Els reactors de plasma i de fusió són sistemes físics, numèrics i computacionals molt complexos. Per modelar-los, es requereixen múltiples físiques i múltiples escales temporals i espacials. La comprensió de la física implicada requereix la integració d’aquests múltiples models per entendre com afecta cada aspecte de la reacció als altres, així com la seva validació i posterior integració a les eines comunitàries. Amb aquest propòsit, aquest projecte desenvolupa tres tasques: el desenvolupament de codis multi-físics per poder modelar sistemes complexos multi-físics amb requisits computacionals elevats, la validació experimental de codis per a la fusió i la integració de codis a les cadenes de producció que s’utilitzarà durant l’operació ITER. Aquest projecte el realitzen BSC, IQS i UPC.

Projecte 2. La neutrònica, la producció de triti i el cicle operatiu del combustible

Font: Eurofusion

Els principis dels reactors de producció d’energia del futur, com DEMO, s’assenten en els cicles basats en una producció massiva de neutrons a partir del plasma i en breeding blankets que permeten multiplicar encara més els neutrons produïts i mantenir el cicle de combustió. Però per aconseguir una producció d’energia eficient, s’ha de comprendre i optimitzar el cicle del combustible de la planta. Aquest projecte es centra en el cicle del combustible de fusió i els seus impactes en el reactor i en els components relacionats amb neutrons, liti i triti. Per a això, el projecte estudia l’anàlisi d’impacte dels neutrons en el reactor, en el cicle d’alimentació de combustible, especialment en els sensors de triti i liti, en l’optimització de la connexió de breeding blankets amb el sistema d’extracció de triti , i sobre la recuperació d’hidrogen i neteja de el combustible. Aquest projecte és realitzat per BSC, IQS i UPC.

Projecte 3. L’estudi del reactor de fusió

Font: CEA

El desenvolupament del projecte DEMO implica donar un pas endavant en una sèrie de tecnologies necessàries per a la seva futura construcció. En concret, aquest tercer projecte se centra en l’estudi altament especialitzat de tecnologies per: el disseny d’imants basats en materials superconductors d’alta temperatura (HTS per les sigles en anglès), la qualificació de la resistència dels materials utilitzats en la construcció del reactor i l’implementació d’un cicle supercrític basat en energia CO2. Aquest projecte és realitzat per BSC, EURECAT, ICMAB, IREC i UPC.

Contactar

Contactar o visitar la nostra seu

CONTACTAR