Modelatge integrat de reactors de fusió complets

FusionCAT desenvoluparà codis multifísics per al modelatge de reactors de plasma i de fusió, que són sistemes de gran complexitat física, numèrica i computacional. Es requereixen diverses escales temporals i espacials.

Neutrònica, creació de triti i cicle operatiu del combustible

FusionCAT estudiarà àrees com l’impacte dels neutrons al reactor, el cicle de combustió, la connexió entre la reproducció i el sistema d’extracció de triti per tal d’aconseguir una producció energètica eficient.

Estudis de reactors de fusió

FusionCAT durà a terme estudis sobre tecnologies aplicables al disseny del reactor, com ara l’ús d’imants HTS, l’avaluació de la resistència dels materials i la implementació d’un cicle energètic.

Últimes notícies

Totes les notícies

Partners

The multidisciplinary research team and the Computer facilities make BSC an international centre of excellence in e-Science.

Mervi Mantsinen, BSC-CNS
The b_TEC Campus Diagonal-Besòs Foundation has extensive experience in fusion-related work, especially in organizing seminars and workshops and in networking among companies and research centers.
Grisha Domakowski, b_TEC
Eurecat has a large team of engineers with extensive knowledge and experience in design and optimisation through simulation of structures and fluid dynamics systems.
Marc Crescenti , Eurecat
The SUMAN research group at ICMAB dedicates research effort to the development and understanding of high temperature critical superconducting materials (HTS).
Xavier Granados, ICMAB
The Electrochemistry Laboratory at IQS School of Engineering has experimental facilities for working with molten metals and electrochemical instrumentation.
Jordi Abellà, IQS
IREC’s research areas are Advanced Materials for Energy.
Manel Sanmartí , IREC
The UPC has been carrying out research and technology transfer activities in the field of Nuclear Fusion Energy for years.
Lluís Batet Miracle, UPC

Contactar

Contactar o visitar la nostra seu

CONTACTAR