L’European Materials Presearch Society organitza l’esdeveniment Spring Meeting, en el qual es duran a terme 19 simposis dividits en quatre grans temes la 1-energia dels Materials, 2-els nanomatariales i la caracterització avançada, 3-els biomaterials i els materials lleugers i 4-electrònica, magnetisme i fotònica.

L’equip de FusionCAT de l’BSC participarà en el simposi “New developments in the modelling and analysis of radiation damage in materials II”. La presentació és el dimarts dia 1 de juny a les 14h45.

MÉS INFORMACIÓ