El director tècnic de el projecte IFMIF-DONES, Àngel Ibarra, va ser l’encarregat d’explicar amb detall aquesta iniciativa clau per al desenvolupament de l’energia de fusió

2020-12-23T15:28:20+01:00

El Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona (BSC, per les sigles en anglès) va

El director tècnic de el projecte IFMIF-DONES, Àngel Ibarra, va ser l’encarregat d’explicar amb detall aquesta iniciativa clau per al desenvolupament de l’energia de fusió2020-12-23T15:28:20+01:00