WEBINAR: Oportunitats en el desenvolupament de sistemes mecànics per a fusió nuclear

El sector de la Indústria de la Ciència està format per les organitzacions dedicades a la concepció, disseny, construcció, explotació i manteniment de les instal·lacions i instruments científics de qualsevol àmbit. Constitueix un mercat creixent, mobilitzant inversions amb un valor de prop d’1 bilió d’euros anuals a Europa.

La Fusió Nuclear és un dels segments més importants d’aquesta indústria. En els propers anys es construirà a Espanya l’accelerador IFMIF-DONES, una Gran Infraestructura Científica per assajar, validar i qualificar materials per al reactor de fusió, suposant una inversió estimada de 420 milions d’Euros.

Més Informació [+]