L’investigador del Grup de Fusió del BSC, el Dr. Julio Gutiérrez, va presentar els progressos recents en el treball del projecte FusionCAT sobre “Large-scale ab-initio study of tungsten metal from linear-scaling density functional theory methods” al Simposi de Computació en Química (COMP) de la Divisió d’American Chemical Society’s (ACS) sobre Ciència de Materials centrat en el desenvolupament de mètodes / aprenentatge automàtic / propietats de materials (Paper ID 3529923).