El projecte FusionCAT congrega la comunitat de fusió a Catalunya

La fusió nuclear és una de les poques tecnologies amb el potencial de satisfer la creixent demanda energètica a través de fonts d’energia sostenibles, segures i baixes en emissions. Motivada per aquests reptes tant científics com tecnològics, la comunitat catalana de fusió congrega els seus esforços al projecte de recerca FusionCAT.

Amb una duració prevista de tres anys, FusionCAT està finançat a través del Pla d’acció RIS3CAT i compta amb la participació d’uns 40 investigadors d’universitats i centres de recerca. El consorci està coordinat pel BSC i està format per la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs (BTEC), l’EURECAT Centre Tecnològic de Catalunya (EURECAT), l’Institut de Recerca de Ciències de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), l’Institut Químic de Sarrià (IQS), l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

“Aquest projecte ens ha permès d’aplegar una comunitat activa en el camp de la fusió nuclear a Catalunya”, afirma la investigadora ICREA Mervi Mantsinen, coordinadora de FusionCAT i líder del Grup de Recerca de Fusió del BSC. La Professora Mantsinen es va mostrar optimista i satisfeta amb el resultat de la primera reunió amb els membres del projecte, que es va celebrar al gener amb l’assistència de 23 participants.

 

Participants a la primera reunió de FusionCAT celebrada al BSC

Participants a la primera reunió de FusionCAT celebrada al BSC

 

Els integrants del consorci aporten a FusionCAT la seva experiència en diversos camps, des de tecnologies per a reactors de fusió, fins l’estudi de plasma o la física experimental. El projecte desenvoluparà iniciatives en les següents àrees:

 

  • El modelatge total d’un reactor de fusió

El plasma i els reactors de fusió són sistemes d’alta complexitat física, numèrica i computacional. Per tal de modelar-los és necessari integrar múltiples processos físics, així com múltiples escales temporals i d’espai. Per tant, comprendre el comportament del plasma requereix acoblar múltiples físiques i, amb aquest propòsit, es portaran a terme les següents tasques: el desenvolupament de codis de multifísica per modelar aquests sistemes, la seva validació experimental i la seva integració en les cadenes de producció que es faran servir durant el funcionament d’ITER.

 

  • La neutrònica, la producció de triti i el cicle operatiu del combustible

Els futurs reactors de fusió aposten per un cicle basat en una generació ingent de neutrons al plasma mitjançant l’ús de breeding blankets, que permeten multiplicar la producció de neutrons. A més, per tal d’assolir una producció energètica eficient, s’estudiarà l’anàlisi de l’impacte dels neutrons al reactor, el cicle de combustió, l’optimització de la connexió del breeding blanket amb el sistema d’extracció de triti i la recuperació d’hidrogen juntament amb la neteja del combustible.

 

  • L’estudi del reactor de fusió

Finalment, el projecte FusionCAT porta a terme diversos estudis centrats en tecnologies aplicables al disseny del reactor, com l’ús d’imants basats en materials Superconductors d’Alta Temperatura (HTS, per les seves sigles en anglès), la qualificació de la resistència dels materials utilitzats en la construcció del reactor, i la implementació de un cicle d’energia basat en CO2 supercrític.

D’aquesta manera, FusionCAT col·labora en la recerca i desenvolupament de la fusió, com ja estan fent altres projectes més consolidats, entre els que hi ha el consorci europeu de recerca de fusió EUROfusion finançat pel programa europeu Horizon 2020, el projecte internacional de recerca d’energia de fusió ITER, l’organització Fusion for Energy (F4E) i altres projectes nacionals de fusió en col·laboració amb CIEMAT.

Sobre FusionCAT

El projecte FusionCAT, amb número d’expedient 001-P-001722, ha estat cofinançat en un 50% amb 1.923.463,66€ pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.