Sustainable Energy Days Conference 2021 - Today's Research Drive is Tomorrow's Sustainability

Conference 2021 – L’impuls a la recerca d’avui és la sostenibilitat de demà

Catalunya està situada al capdavant dels rànquings europeus de generació de coneixement, gràcies als seus nuclis científics i a la capacitat d’atracció de talent.

El Barcelona Super Computing Center (BSC) i el Campus Diagonal-Besòs (CDB) de la UPC són exemples de nuclis científics en els àmbits de la sostenibilitat i de l’energia. El BSC ha desenvolupat un paper actiu en fomentar l’HPC a Espanya com a una eina essencial per la competitivitat internacional en ciència i enginyeria. Amb un equip total de més de 725 experts i professionals en R+D, el BSC és un centre que aconsegueix atraure talent. La recerca es focalitza en quatre camps: Ciències Computacionals, Ciències de la Vida, Ciències de la Terra i Aplicacions Computacionals en Ciència i Enginyeria. El CDB compta amb més de 40 grups de recerca i s’ha consolidat en molt poc temps com a la segona escola en productivitat científica de la UPC. El Campus està en ple desenvolupament i d’aquí a dos anys comptarà amb nous espais disponibles, més 10.000 m² destinats a la recerca i 8.000 m² per a start-ups i empreses dels sectors de les àrees que es treballen al Campus.

Molt a prop d’aquest nucli científic està ubicada la seu de Fusion for Energy (F4E), l’única agència de la Unió Europea situada a Catalunya, responsable d’un dels projectes científics més ambiciosos del món, la construcció del projecte ITER. L’ITER està actualment en construcció a Cadarache (França) i treballa per a demostrar la viabilitat de l’energia de fusió, com a font d’energia neta, abundant i segura.

 

Per aprofitar la presència de F4E i del projecte ITER l’any 2019 neix el projecte FusionCAT, liderat pel BSC, amb quatre objectius:

  1. Establir una comunitat de fusió activa a Catalunya que involucri les principals institucions de recerca, universitats i socis industrials.
  2. Establir la transferència de tecnologia de les institucions associades a la indústria.
  3. Continuar desenvolupant les competències industrials a Catalunya per a la realització de l’energia de fusió.
  4. Donar èmfasis en la transferència de tecnologia.

En el marc dels Energy Days, activitats potenciades per la UE entorn de l’energia, el pròxim 20 d’octubre, l’Andreu Mas-Colell, el Josep Maria Martorell i el Xavier Ferràs intervindran per a explicar-nos com, des del seu punt de vista, Catalunya ha arribat a ser un referent científic i de com hauria de fer front als reptes de futur i, sobre la innovació, com podria aconseguir que aquesta tingui un major impacte i retorn a la societat. A més a més, quatre start-ups de l’àmbit de l’energia sorgides de la UPC, de F4E i de l’IREC ens mostraran com, amb una recerca i innovació adequades, s’han pogut fer un nínxol en un mercat altament competitiu.

 


Descarrega el programa.
Confirma l’assistència.

Se celebra aquesta conferència dintre del marc del projecte FusionCAT amb número d’expedient 001-P-001722 ha estat cofinançat en un 50% amb 1.960.963,66€ pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.